Konbujany.pl


O nas


konbujany.pl


Właścicielem i administratorem serwisu www.konbujany.pl jest Sylwia Zalewska-Gawron prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą POZYTYWKA Sylwia Zalewska-Gawron z siedzibą przy Skwerze Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 5/9, 01-015 Warszawa, NIP 6561527363, REGON 142658933.


Wszystkie produkty prezentowane w serwisie www.konbujany.pl są unikatowe i wykonywane na podstawie autorskich projektów. Prawo do ich wykorzystania przysługuje wyłącznie firmie POZYTYWKA Sylwia Zalewska-Gawron.
Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, reprodukcja lub odwzorowywanie projektów produktów, w tym również ich opracowań, bez zgody firmy POZYTYWKA Sylwia Zalewska-Gawron stanowi naruszenie prawa.

Serwis www.konbujany.pl zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treści oraz elementy graficzne, w tym zdjęcia, logo, układ i kompozycja tych elementów, nazwa domeny internetowej), które są własnością firmy POZYTYWKA Sylwia Zalewska-Gawron.

Zabronione jest wykorzystywanie bez stosownego zezwolenia elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących firmie POZYTYWKA Sylwia Zalewska-Gawron oraz podmiotom trzecim.

W celu korzystania z serwisu www.konbujany.pl niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej (we wskazanej wersji minimalnej bądź wyższej: Firefox 11.0, Internet Explorer 9.0, Opera 11.0, Safari 5.0 lub Google Chrome), z włączoną obsługą języka JavaScript, Acrobat Reader 7.0 oraz akceptacja plików cookies.
W celu skorzystania z formularza kontaktowego niezbędne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), umożliwiającego przesyłanie wiadomości poprzez sieć komputerową.

wróć